Produktionsoptimering

Vores produktionsingeniører forstår vigtigheden af oppetid, øget gennemløb, reduktion af spild, kvalitetssikring, sporbarhed og andre parametre af afgørende betydning for din virksomhedssucces og konkurrenceevne.

Projektforløb:
Gennemgang af proces/produktionsforløb, fokus på flow, værdiskabelse og spild. Nu situationen.
Rådgivning/sparring i optimal udnyttelse af produktionsressourcerne (proces, metode, maskiner og personale).
Opsætning/justering af produktions-KPI’er og etablering af datagrundlag.
Afklaring og etablering af metodik og ansvarsroller til daglig opfølgning ved brug af opsamlede fakta (data fra  produktionen).
Synliggørelse af produktionsmuligheder.
Etablering af dataopsamlingssystem til stoptidsregistrering og OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Teknologier:
Som dataopsamlingssystem benyttes DIAP (Data Intelligence Analysis Platform). Et system, der giver datagrundlaget i grafiske rapporter, der kan benyttes til at reducere nedetid og optimere produktionen.
Læs mere om DIAP.

Inspiration og fora:
Vores produktionsingeniører deltager i faglige fora indenfor produktionsoptimering, LEAN og TPM (Total Productive Maintenance).
Se mere om Produktionsoptimering, stoptidsregistrering & OEE.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 24 63 28 15 eller via formularen herunder