Software til robotter

Er du sikker på at din robotløsning har høj oppetid?

Med systematisk registrering af fejlårsager og deres varighed giver det mulighed for at gennemføre løbende forbedringer. Og i løbet af ½ år vil du opnå højere produktivitet og undgå spildt arbejde fordi dine beslutninger baseres på fakta og ikke mavefornemmelse.

Vi tilbyder DIAP dataopsamlings systemet, som grafisk viser din stoptid [=nedetiden] fordelt på årsager, så du kan optimere din produktion.

OBS: Dette menupunkt er under opbygning. Kontakt os for vejledning i valg af produkter og priser.

top