Sådan kan robotter optimere din produktion

Mange virksomheder ser mulighederne og fordelene ved at automatisere, men nogle gange er der usikkerheder, der bremser og gør investeringsbeslutningen vanskelig. Begynd med en potentialeafklaring og pay-back indsigt

  • Er robottens funktionalitet tilstrækkelig til vores opgave?
  • Hvor lang er cyklustiden?
  • Med hvilke bevægelsesmønstre og hastigheder vil robotten arbejde?
  • Hvad er projektomkostningerne og hvilken pay-back kan vi opnå?

i2r potentiale-afklaring: Sådan kan robotter optimere din produktionEn pilotundersøgelse i samarbejde med i2r kan afdække de fleste af spørgsmålene!

  • Vi tilbyder en potentiale afklaring til kr. 35.000,-
  • Vi tilbyder et koncentreret projektforløb, hvor brugeren meget hurtig kan se en praktisk opstilling og vurdere værdiskabelsen.
  • Vi besøger dig i en til to dage og gennemfører test og analyse af opgaven, som vi har drøftet i fællesskab.
  • På kontoret udarbejder vi en rapport og så vidt muligt en praktisk principiel testopstilling med en robot, der viser hvordan den aktuelle opgave kan løses.
  • Vi gennemgår resultaterne sammen og diskuterer muligheder, udfordringer og økonomi/pay-back for din aktuelle opgave.
  • Vi bestræber os på at komme så langt, at du efter pilotundersøgelsen oplever, at have et godt og sikkert grundlag for din beslutning vedrørende en automatiseringsløsning med robot!

Hvis du vælger at købe et integrationsprojekt fra os efter pilotstudiet, modregner vi omkostningerne ved pilotundersøgelsen i det samlede projekt.

Pris for pilotstudie er ekskl. Moms og rejseomkostninger (kørsel, fortæring og ophold).
I visse tilfælde kan der være behov for at fabrikere specialudstyr og omkostninger hertil vil naturligvis aftales inden igangsætning.

Rapporten for vores pilotstudie vil typisk have følgende opbygning:

Potentialeafklaring fra i2r - indhold

Få inspiration, ud fra de mange opgaver der kan løses – med videoklip af robotløsninger

top