Potentialeafklaring - papirløs produktion

kr. 40.000,00

Vi tilbyder et koncentreret projektforløb, hvor vi får afdækket produktionens behov og den virkelighed et sådant system skal indgå i.

Vi besøger dig i en til tre dage og gennemfører interview med de personer som efterfølgende vil være systemejer/leder og daglige brugere af systemet.

Description

Potentialeafklaring – papirløs produktion

Med et ordreafviklingssystem*, hvor du får papirløs produktion, vil din virksomhed typisk opnå følgende fordele

  • Du får vished for, hvor pengene tjenes, og hvor de mistes.
  • Beslutningsgrundlaget bliver baseret på fakta (data) og ikke på mavefornemmelser.
  • Samling af al data på den enkelte kunde ét sted i tilknyttet fabriksdatabase (MES/ERP-system) – og tilgængeligt for alle medarbejdere.
  • Produktionsgrundlaget samles på ordren med alle detaljer lige fra medarbejdertid til økonomiske data, kvalitetskrav, instruktioner, tegningsdokumentation osv.
  • Produktionsplan med overblik over deadlines, bemanding osv.
  • Tidsregistrering – medarbejdere tjekker ind og ud på opgaverne i systemet via tablets, smartphones eller pc’er, og informationerne videregives digitalt til MES/ERP-systemet.
  • Vareforbrug – komplet overblik over opgaver og kunder og fx mulighed for automatisk varebestilling.

(*)et sådant ordreafviklingssystem kaldes typisk for et MES-system. MES er forkortelsen for Manufacturing Execution System.

Vi udarbejder en rapport, der forklarer hvordan papirløs produktion kan implementeres, og vi gennemgår rapporten sammen og diskuterer muligheder, udfordringer og økonomi/pay-back for dine aktuelle ønsker og behov. Vi bestræber os på at komme så langt, at du efter potentiale afklaringen oplever, at have et godt og sikkert grundlag for din beslutning vedrørende muligheden for papirløs produktion i din virksomhed.

Pris for potentiale afklaring er ekskl. Moms og rejseomkostninger.

i2r kan give dig en papirløs produktion, med et ambitionsniveau der passer til din virksomhed. Du får et system der bl.a. opsamler og visualiserer fejl og årsager og det giver mulighed for at etablere løbende forbedringer som betyder færre fejl samtidig med real-time informationer, som er nødvendige for at du kan producere ensartet produktionskvalitet hver gang. Hvis der opstår problemer med produktkvaliteten, kan de elektroniske dataopsamlings-systemer hurtigt identificere fejl og årsager i anlægget.

top