Software til robotter

Opnå sikkerhed for at din robotløsning har høj oppetid?

Med systematisk registrering af fejlårsager og deres varighed giver det mulighed for at gennemføre løbende forbedringer. I løbet af ½ år vil du opnå højere produktivitet og undgå spildt arbejde fordi dine beslutninger baseres på fakta og ikke mavefornemmelse.

Vi tilbyder DIAP dataopsamlings systemet, som grafisk viser din stoptid [=nedetiden] fordelt på årsager, så du kan optimere din produktion.

top