Sikkerhed i en robotløsning

Vælg blandt de mange sikkerhedssystemer når du vælger en robotløsning.

Maskindirektivet kræver, at der ikke udgår nogen fare fra maskiner. Da der ikke findes nogen nulrisiko, gælder det om at opnå en acceptabel restrisiko. Såfremt sikkerheden afhænger af styringssystemer, skal deres konstruktion minimere funktionsfejl.
Sikkerhedsteknik i automatiseringen reducerer risikoen for person- og maskinskader.
Sikkerhedskomponenter omfatter et stor antal sikre produkter: berøringsfrit virkende beskyttelsesanordninger, dørkontakter, betjeningselementer og styringssystemer.

top