i2r medarbejdere: kompetencer og erfaring

i2r´s medarbejder kompetencer omfatter alle ingeniørdiscipliner til en moderne produktionsvirksomhed – fordi vi gerne vil levere komplette løsninger til din virksomhed

Vi beskæftiger ca. 20 ingeniører og vores medarbejderstab tæller fastansatte og projektmedarbejdere såvel som freelancere. Alle vores konsulenter er højtuddannede fagfolk med forretningsforståelse og brancheerfaring. Vores medarbejderstab udgøres af primært ingeniører med baggrund inden for automation og IT, maskiner, kemi og produktion.

Læs mere om referencer – virksomheder vi har udført opgaver for.

Læs mere om gennemførte opgaver med download af fakta-ark.

Læs mere om konsulentassistance medicinal og pharma fremstillingsindustrier med arbejdsområder og eksempler på gennemførte konsulentydelser.

Læs mere om konsulentassistance – ekstra ingeniør til PTA-funktionen med arbejdsområder og økonomi ved ekstern ingeniør.

Nedenfor er eksempler på i2r-medarbejder nøglekvalifikationer.

Profil i2r-01 – Ejer & direktør, Civilingeniør Kemi & Elektro/robot 52 år, (årg. 1971, M)

Nøglekvalifikationer
✓ Projektledelse
✓ Generel rådgivning og tilsyn
✓ Specifikationer
✓ Udbud, tilbudsevaluering og leverandørstyring
✓ Kvalificering, kvalitetsstyring og tests
✓ Proces- og batchstyring og Produktions IT til fødevare- og farmaceutisk industri
✓ Robotteknologi

Uddannelse:
1998 Civilingeniør med fagprofilen ”Styring & Regulering”, studiestart på kemiretningen senere skift til elektroretningen. Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby.
1992 Militæret.
1991 Student, matematisk-fysisk-kemisk gren. Holstebro Gymnasium.

Sprogkundskaber:
Flydende dansk og engelsk i skrift og tale. Behersker tysk.

Karakteristika:
Analytisk, målrettet, arbejdsom, omgængelig.

Profil i2r-02 – Civilingeniør Electrical Eng., 64 år, (M)

Nøglekvalifikationer
✓ Projektledelse og teknisk koordination.
✓ Udbudshåndtering og leverandørstyring.
✓ Strategi/koncept oplæg
✓ Compliance vurdering (GxP, CFR-Part 11, Eudralex, Annex 11)
✓ Proces/Produktion/Generel rådgivning
✓ Automation og Produktions IT (MES) til fødevare- og farmaceutisk industri.
✓ Proces- og batchstyring (ISA S88.01) og ERP-integration (ISA S95.01)
✓ Risikoanalyser, kvalificering, kvalitetsstyring og test

Uddannelse
1999 MBA, Innovation, Master in Management of Technology, DTU, Lyngby
1982 Msc. in Electrical Engineering, Industriel Elektronik, Servoteknik, DTU, Lyngby
1975 Student, matematisk-fysisk retning, Holstebro Gymnasium

Sprog:
Dansk Taler/skriver flydende.
Engelsk Taler/skriver godt.

Karakteristika:
Analytisk, målrettet, vedholdende, omgængelig, er god til at bevare overblik.Profil i2r-61 Ingeniør B.Sc. Elektro Eng., 58 år, (K)

Nøglekvalifikationer
✓ Projektledelse (planlægning og styring)
✓ Udarbejdelse af kvalificeringsdokumentation
✓ Leverandørstyring

Uddannelse
1985 Stærkstrømingeniør fra DIA-E.
1981 Student, matematisk-fysisk retning. Sønderborg Amtsgymnasium.

Sprog:
Engelsk i skrift og tale. Tysk i tale.

Karakteristika:
Engageret, ansvarsbevidst, teamplayer, resultatorienteret og selvstændig

Profil i2r-63 Civilingeniør Kemi/Bio, 48 år, (M)

Nøglekvalifikationer
✓ Projektledelse af små til mellemstore projekter
✓ Bioteknologiske produktionsprocesser
✓ Effektivisering i produktionsorganisationer
✓ Optimering af produktionsprocessor
✓ Tværorganisatoriske- og tværkulturelle opgaver
✓ GMP, validering og test
✓ Opstart og flytning af produktion

Uddannelse
1997 Kemiingeniør fra DTU, specialiseret i bioteknologi.

Sprog:
Dansk Taler/skriver flydende.
Engelsk Taler/skriver godt.

Karakteristika:
Resultatorienteret, selvdreven, analytisk sans, lytter og samarbejder og er stabil.


Profil i2r-97 Ingeniør B.Sc. Produktion, 48 år, (K)

Nøglekvalifikationer
✓ Projektledelse: IT, estimering, planlægning og opfølgning. Interessenthåndtering og risikostyring. Styring af leverandører.
✓ Planlægning og eksekvering af test
✓ Design og specificering af programmer og rapporter
✓ SAP Plant Maintenance (PM), master data og proces
✓ SAP Production Planning (PP), Materials Management (MM) og Environment, Health and Safety (EHS) konfiguration, master data og proces

Uddannelse:
2001 CPIM (Certified in Production and Inventory Management) (International logistik uddannelse)
1995 Produktionsingeniør fra Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum. Afgangsprojekt blev udarbejdet hos NKT Engineering A/S.
1990 Student, mat-fys. Schneekloths Gymnasium i Brøndby

Sprogkundskaber:
Flydende dansk. Engelsk på højt niveau i både skrift og tale.

Karakteristika:
Bred erfaring inden for logistikområdet og fin forretningsforståelse. Rigtig god projektmedarbejder,-koordinator og -leder; kan både skabe overblik og have øje for detaljen. Fine samarbejdsevner, struktureret og fokuseret.

Profil i2r-98 Ingeniør B.SC. EE, 56 år, (M)

Nøglekvalifikationer:
✓ Projektledelse, projektafvikling, ordreafvikling
✓ Generel rådgivning og tilsyn
✓ Specifikationer, dimensionering af rør, pumper, reguleringsventiler
✓ Udvælgelse af leverandører, tilbudsevaluering og styring inden for EL og Mekanik
✓ Kvalificering, Udarbejdelse af protokoller til test og kvalificering
✓ Proces engineering til fødevare- og medico industri
✓ Robotteknologi

Uddannelse:
1989 Teknikumingeniør med retningsbetegnelse Elektroingeniør linjebetegnelse svagstrømsteknik. Odense Teknikum.
1985 Elektronikmekaniker.
1982 Student, matematisk-fysisk gren. Tornbjerg Gymnasium.

Sprogkundskaber:
Flydende dansk og engelsk i skrift og tale. Kendskab til tysk og fransk.

Karakteristika:
Ansvarlig, målrettet, arbejdsom, omgængelig, hjælpsom, udadvendt.


Profil_i2r-103 Ingeniør B.Sc. Kemi/Bio, 33 år, (M)

Nøglekvalifikationer:
✓ Bioteknologiske produktionsprocesser
✓ Optimering af arbejdsprocesser
✓ Tværorganisatoriske- og tværkulturelle opgaver
✓ Food & pharma: Kvalitet, logistik og produktion
✓ Software /programmering af robotter og PLC/dataudstyr
✓ Robotteknologi
✓ Test, kvalificering & validering
✓ GMP

Uddannelse:
2011 Diplomingeniør fra DTU, specialiseret i kemi- og bioteknologi.

Sprog:
Dansk Taler/skriver flydende.
Engelsk Taler/skriver godt.

Karakteristika:
Resultatorienteret, selvdreven, analytisk sans, lytter og samarbejder og er stabil.
Er kendt for at være den opfindsomme og nytænkende medarbejder under projektarbejde og problemløsning, er også kreativ og hjælpsom når andre har et problem der er svært at løse.

Profil i2r-122 Ingeniør B.Sc. Mechanical Engineering, 40 år, (M)

Nøglekvalifikationer:
✓ Robotteknologi
✓ Software /programmering af robotter og PLC/dataudstyr
✓ SattLine test og konfiguration
✓ AC500 programmering og konfiguration
✓ 800xA SCADA
✓ GMP og GAMP5 erfaring fra farmaceutisk industri.
✓ Visualisering af automatik anlæg.
✓ Idriftsættelse, test og support

Uddannelse:
2008 Mechanical Engineering Technology fra Red River College i Winnipeg, Canada.
Med speciale i automatik og ventilation.

Sprogkundskaber:
Flydende dansk og engelsk i skrift og tale. Behersker også tysk.

Karakteristika:
Stabil, pålidelig, hårdtarbejdende, nysgerrig, elsker udfordringer samt problemer der opstår og som skal løses.


Profil_i2r-125 Civilingeniør Kemi- & Bioteknologi, 34 år, (K)

Nøglekvalifikationer:
✓ Bioteknologiske produktionsprocesser
✓ Optimering af arbejdsprocesser
✓ Dokumentation
✓ Test & validering
✓ GMP
✓ Organisk syntese
✓ Analytisk kemi

Uddannelse:
1990 Diplomingeniør, Kemi- og Bioteknologi
1982 Cand. Polyt fra DTU, specialiseret i anvendt kemi

Sprogkundskaber:
Dansk: taler/skriver flydende
Engelsk: taler/skriver godt

Karakteristika:
Løsningsorienteret, videnbegærlig, teamorienteret, nysgerrig, struktureret, analytisk, observant, imødekommende. Tiltrukket af et højt arbejdstempo, udfordringer og afvekslende arbejdsopgaver.

Profil_i2r-85 Senior Projektingeniør, Kemi- og Kvalitetssikring, 54 år, (M)

Nøglekvalifikationer:
✓ Projektledelse af små til mellemstore projekter
✓ Personaleledelse
✓ Produktionsledelse
✓ QA, QC og QP
✓ DQ, FAT, SAT, IQ, OQ, PQ (protokoller, testskemaer samt test eksekvering)
✓ Risikovurdering, Kvalificering og Validering
✓ Ændringssager, Scope, detailstyring og rapportering
✓ Excipients, API’s og Finished Drug formulation
✓ Optimering af produktionsprocesser
✓ Produktionsteknologi
✓ Kemiske og fysiske analysemetoder
✓ Prøveudtagning
✓ GMP, ISO 9000 og ISO 13485/FDA 21 CFR Part 820
✓ Opstart og flytning af produktion
✓ Sikkerhedsorganisationen

Uddannelse:
1991 Civilingeniør, Kemiingeniør fra DTU, specialiseret i membranteknologi.

Sprog:
Dansk Modersmål.
Engelsk Taler/skriver på forretningsniveau.

Karakteristika:
Resultatorienteret, ekstrovert, teamplayer, analytisk, flexibel, entusiastisk og iderig. Krævende og forventningsfuld på det professionelle niveau.


Profil i2r-105 Civilingeniør Maskinretning, 61 år, (M)

Nøglekvalifikationer:
✓ Projektledelse
✓ Rådgivning og tilsyn.
✓ Specifikationer
✓ Udbud, tilbudsevaluering og leverandørstyring
✓ Kvalitetsstyring og tests
✓ Produktionsudstyr, god procesforståelse
✓ Robotteknologi

Uddannelse:
1990 Civilingeniør med fagprofilen ”Maskiningeniør, Energi” Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby
1982 Matematisk fysisk GSK fra Ordrup Gymnasium

Sprogkundskaber:
Flydende dansk, tysk og engelsk i skrift og tale.
Efteruddannelse
2017: Kvalificering af udstyr. 2 dage hos Pharmakon
Krones AG: Intern kursus vedr. Change Management, kvalitetsstyring.
Krones AG: Mellemleder uddannelse FK24, Grundlæggende lederteknik.

Karakteristika:
Analytisk, målrettet, arbejdsom, omgængelig. Er god til at lytte og omsætte tanker og ideer til konkret konstruktion/hardware.


Profil i2r-110 Ingeniør B.Sc. EE, MBA, 65 år, (M)

Nøglekvalifikationer:
✓ Projektledelse og teknisk koordination
✓ Quality management
✓ Udbudshåndtering og leverandørstyring
✓ Kontrakter og kontraktuelle forhold
✓ Kortlægning og optimering af forretningsprocesser
✓ Teknologivurdering
✓ Proces/Produktion/Generel rådgivning
✓ Automations- og Produktions IT koncepter og modeller til fødevare- og farmaceutisk industri.
✓ Koncept design, Basic design og detail design af Maskin, Proces- og batchstyring.
✓ Kvalitetsstyring og validering.

Uddannelse:
1974: Uddannet til elektriker.
1980: Dimitteret som elektroingeniør fra Københavns Teknikum, Svagstrømsteknisk linje.
1981: Militær.
1999: Master i teknologiledelse, MMT fra Aalborg Universitet (MBA-uddannelse)

Karakteristika:
Analytisk, målrettet, vedholdende, omgængelig, er god til at bevare overblik.

Profil i2r-127 Ingeniør B.Sc. EE, 67 år (M)

Nøglekvalifikationer:
✓ Besparelsesanalyser på HVAC
✓ Energigranskning af projektforslag, udbud og tilbud
✓ Projektforberedelse og implementering af energibesparelser
✓ Udarbejdelse af tjeklister, BAT og normer
✓ Energibesparelser for proces- og forsyningsanlæg
✓ Måling og instrumentering af procesparametre , herunder HVAC
✓ Design og programmering af softwareværktøjer og modeller
✓ Kortlægning af energi og vandforbrug, herunder balance-simulering
✓ Elektronikudvikling, herunder programmering af
realtidsstyringssystemer
✓ Elektroniske målesystemer: Design, produktion og implementering

Uddannelse:
1976 Ingeniør, Københavns Teknikum, Svagstrømsteknik

Sprogkundskaber:
Flydende dansk og engelsk i skrift og tale. Behersker tysk.

Efteruddannelse:
Mere end 50 kurser, hvor af kan nævnes:
• Danske Elværkers Forening, alle 7 kurser i Energirådgivning
• DANVAK, Ventilationskursus
• Dansk Energi: LAUS
• Den Skandinaviske Bryggerhøjskole: Bryggeriteknik D2

Karakteristika:
Analytisk, opfindsom, kommunikerende, nysgerrig, præcis, udadvendt

 

top