Produktionsoptimering med afgørende betydning for konkurrenceevnen

Vores produktionsingeniører forstår vigtigheden af oppetid, øget gennemløb, reduktion af spild, kvalitetssikring, sporbarhed og andre parametre, der har afgørende betydning for din virksomheds succes og konkurrenceevne

Vi tilbyder et projektforløb til produktionsoptimering, i samarbejde med dig, der finder de største potentialer for forbedringer og derefter implementerer vi dem

  • Gennemgang af proces/produktionsforløb, fokus på flow, værdiskabelse og spild. Nu situationen.
  • Rådgivning/sparring i optimal udnyttelse af produktionsressourcerne (proces, metode, maskiner og personale).
  • Opsætning/justering af produktions-KPI’er og etablering af datagrundlag.
  • Afklaring og etablering af metodik og ansvarsroller til daglig opfølgning ved brug af opsamlede fakta (data fra  produktionen).
  • Synliggørelse af produktionsmuligheder.
  • Etablering af dataopsamlingssystem til stoptidsregistrering og OEE (Overall Equipment Effectiveness).

OEE - Overall Equipment Effectiveness

Vi tilbyder en potentialeafklaring med det formål at identificere, hvor I virksomheden der er størst potentiale for at indføre ny teknologi – inklusiv opstilling af business case.
Se hvordan vi arbejder: Robotløsninger fra i2r – Automatisering med fornuftig pay-back

Download Excel ark til beregning af businesscase ved investering i ny teknologi.

Teknologier til produktionsoptimering

Som dataopsamlingssystem benyttes DIAP (Data Intelligence Analysis Platform). Et system, der giver datagrundlaget i grafiske rapporter, der kan benyttes til at reducere nedetid og optimere produktionen.
Læs mere om DIAP til Stoptidsregistrering og OEE

Inspiration og fora indenfor produktionsoptimering

Vores produktionsingeniører deltager i faglige fora indenfor produktionsoptimering, LEAN og TPM (Total Productive Maintenance).
Se mere om produktionsoptimering ved papirløs produktion

top