Kvalitetsstyring og løbende forbedringer i i2r

ISO 9001 standarden

i2r følger ISO 9001:2008 standarden med vores ”i2r-kvalitetssystem” som primært er tiltænkt ledelsen og sekundært i2r’s medarbejdere.

Kundefokus – vi er en del af kundens team

En i2r medarbejder opfatter sig som en del af kundens team. Derfor skal vi forstå kundens behov, møde kundens krav og stræbe efter at efterleve kundens forventninger

Lederskab og vedholdenhed i forhold til målet

Lederne i i2r skal skabe klarhed og fællesskab omkring mål og retning for virksomheden. De skal skabe og vedligeholde et rum, hvor medarbejderne er fuldt involverede i opnåelse af i2r’s mål og med til at skabe en attraktiv arbejdsplads.

Udvikling og involvering af medarbejdere

Medarbejderne er i2r. Deres udvikling og fulde involvering bidrager til i2r’s fælles værdigrundlag og kultur med tillid og engagement.

Ledelse gennem processer og data

Et ønsket resultat opnås mest effektivt når aktiviteter og relaterede ressourcer styres af veldefinerede forretningsprocesser baseret på fakta – og det vil sige input fra kunden og øvrige samarbejdspartnere.

Resultatorientering – baseret på analyser og fakta

Effektive beslutninger er baseret på analyser af data og information.

Læring, innovation og forbedringer

Løbende forbedringer af i2r’s performance baseret på læring og innovation er et permanent mål for i2r.

Samfundsansvar

i2r skal have en bevidst holdning til sin rolle i samfundet ud over den rolle, som ligger i organisationens daglige virke.

Udvikling af partnerskaber

i2r og dets leverandører, herunder underleverandører og samarbejdspartnere, er uafhængige, og gensidige fordelagtige forhold udvider mulighederne for at skabe værdi for kunden og partnerskabet.

top