Robot automation i produktionen – robotløsninger fra i2r – automatisering med fornuftig pay-back

Vi styrker jeres virksomheds konkurrenceevne med robotløsninger og automatisering – med i2r’s effektive projektforløb kommer I sikkert i mål

Automation med robotter giver jer flere fordele og nye muligheder:

 • Fundamentet for produktionsvækst

  Fordi den rigtige automatisering med robotter kan medføre højere oppetid, dvs. mindre/få stop og dermed højere output.

 • Basis for højere fleksibilitet

  Fordi den rigtige automatisering med robotter betyder hurtigere, nemmere og mere præcis omstilling mellem produkter. Kortere omstilling => højere produktion.

 • Basis for mindre spild

  Fordi den rigtige automatisering med robotter betyder færre fejl, dvs. mindre kassation og højere kvalitet.

 • Et forbedret arbejdsmiljø – undgå EGA og stress

  Fordi den rigtige automatisering med robotter betyder mindre (eller intet) ensidigt gentaget arbejde (EGA) og mindre arbejdspres (stress) fordi automatikken og robotten gør arbejdet rigtigt til det rette tidspunkt.

Brug 80/20 reglen og automatiser det nødvendige med robotter

Fravælg at automatisere de dyreste 20 procent af produktion og spar 80 procent af den omkostning, det normalt koster at automatisere hele processen – automatiser det nemmeste først.

i2r robotløsninger

 

 • Del arbejdet i et samarbejde med robotterne.
 • Del arbejdspladsen med robotterne.
 • Det har afgørende betydning for din virksomheds succes og konkurrenceevne.

Vores ingeniører forstår vigtigheden af at automatisere det nødvendige – og ikke nødvendigvis alt.

 

Sådan kan robotter optimere jeres produktion

Når I ser mulighederne og fordelene ved at automatisere, men alligevel har en usikkerhed, der bremser investeringsbeslutningen så begynd med en potentialeafklaring og pay-back indsigt

 • Er robottens funktionalitet tilstrækkelig til vores opgave?
 • Hvor lang er cyklustiden?
 • Med hvilke bevægelsesmønstre og hastigheder vil robotten arbejde?
 • Hvad er projektomkostningerne og hvilken pay-back kan vi opnå?

En potentialeafklaring i samarbejde med i2r kan afdække de fleste af spørgsmålene!

 • Vi tilbyder en potentialeafklaring til kr. 35.000,-
 • Vi tilbyder et koncentreret projektforløb, hvor brugeren meget hurtig kan se en praktisk opstilling og vurdere værdiskabelsen.
 • Vi besøger dig for møde om opgaveindhold og ser hvor robotten tænkes at indgå.
 • På kontoret udarbejder vi en rapport og så vidt muligt vil vi i Robotlaboratoriet gennemføre en praktisk principiel testopstilling med en robot, der viser hvordan den aktuelle opgave kan løses.
 • Vi gennemgår resultaterne sammen og diskuterer muligheder, udfordringer og økonomi/pay-back for din aktuelle opgave.
 • Vi bestræber os på at komme så langt, at du efter pilotundersøgelsen oplever, at have et godt og sikkert grundlag for din beslutning vedrørende en automatiseringsløsning med robot!
 • Se eksempel på indholdsfortegnelse af en potentialeafklaring

Hvis I vælger at købe en robotløsning fra os efter potentialeafklaringen, modregner vi omkostningerne ved potentialeafklaringen i det samlede projekt.

Pris for potentialeafklaring er ekskl. Moms og rejseomkostninger (kørsel, fortæring og ophold).
I visse tilfælde kan der være behov for at fabrikere specialudstyr og omkostninger hertil vil naturligvis aftales inden igangsætning.

Projektforløb i en robotløsning

Vi tilbyder et projektforløb med gennemgang af proces/produktionsforløb, fokus på flow, værdiskabelse og spild. Og forløbet indeholder:

 • Konceptafklaring (kortlæg potentiale og muligheder).
 • Forprojekt med funktionsbeskrivelse af løsningsforslag.
 • Konstruktion (maskintegninger), programmering og implementering.
 • Opbygning på værksted, vi går lige over gaden for smede- og maskinarbejde.
 • Risikovurdering og CE-mærkning.
 • Indbygning af sikringsanordninger for at beskytte medarbejdere.
 • Oplæring af virksomhedens medarbejdere i brug af robotløsningen.
 • Idriftsætning af robotløsning i virksomheden.
 • Handover – brugsanvisning, maskinsikkerheds dokumentationsmappe og funktionsbeskrivelse.

Få inspiration, ud fra de mange opgaver der kan løses – med videoklip af robotløsninger

Robotbutikken – i2r er Sjælland og øernes førende ingeniørfirma med robotter og komponenter til robotløsninger og automation

Ønsker I selv at stå for robotløsningen, eller dele heraf, kan I i Robotbutikken.dk finde alle nødvendige komponenter og vi tilbyder samtidig ingeniørassistance på klippekort til de opgaver I ikke selv har ressourcer eller kompetencer til.

Robotteknologier

Vi er systemintegrator og benytter, afhængig af opgaven, robotløsninger fra Universal Robots til de mindre og lette løfteopgaver og KUKA-industrirobotter eller Mitsubishi robotter til de mere fleksible og krævende opgaver.

Inspiration og fora

Vores produktions- og automations-ingeniører deltager regelmæssigt i faglige fora indenfor produktionsoptimering og robotløsninger med fleksible robotter.

i2r A/S er medlem af DIRA – Dansk Robot Netværk.
i2r deltager som udstiller på DIRA Business, Danmarks største messe for robotter.

DIRA står for ‘Danish Industrial Robot Association’ – Dansk Robot Netværk og blev stiftet i 1982. DIRA har i dag mere end 185 medlemsvirksomheder. DIRA er et aktivt netværk for udviklere, leverandører, aftagere, slutbrugerorganisationer, uddannelsesinstitutioner og myndigheder med interesse for robotteknologi. Som medlem af DIRA får du en unik ramme, du kan bruge som platform til at skabe stærke netværksrelationer og udvide din viden omkring robot- og automationsbranchen.

 

 

top