Robotløsninger forbedrer produktion og arbejdsmiljø

Med robotløsninger automatiserer I jeres produktionen og løser mange problemer på én gang:

 • I sikrer at alle opgaver løses ensartet, så kvaliteten er i top
 • I sparer dyre mandetimer, idet robotten blot skal have strøm og kan køre 24/7.
 • I kan forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø, ved at flytte dem fra de belastende arbejdsfunktioner og lade robotterne lave det ensformige og belastende arbejde.
 • I udnytter gulvpladsen bedre, da robotten ikke fylder meget.

 

Se Mads forklarer processen fra ide til kørende robotløsning

 

Fra ide til kørende robotløsning

Det kan enten være, at I skal til at producere nye enheder, at I vil forbedre jeres eksisterende processer, eller at I søger eksterne øjne til at gennemgå jeres nuværende set up for at undersøge om produktiviteten kan optimeres med en robotløsning. Uanset hvad situationen er, kan i2r’s erfarne robotingeniører og specialister udfordre mulighederne med jer.

Ofte kommer vi på banen i forbindelse med forandringer i produktionen. Måske har I fået dygtige konkurrenter og er nødt til at optimere for at kunne levere hurtigt og til en skarp pris. Måske viser arbejdsmiljøgennemgangen, at jeres medarbejdere belastes alt for hårdt bestemte steder i produktionen, eller måske har I svært ved at rekruttere de rette medarbejdere til at løse opgaverne.

Hvis I overvejer en ny robotløsning, er det vigtigt at undersøge nøje, hvilken industrirobot, der vil matche jeres behov bedst, så den også kommer til at tjene jer godt i årene fremover. Samtidig er det vigtigt at tænke ind, hvordan den samarbejder med jeres øvrige automatiske processer og programmer, så hele produktionen spiller bedst mulig sammen, og – så I kan betjene alle robotterne ensartet.

For når noget automatiseres, er det vigtigt med en gennemtænkt ensartet logisk operatørbetjening, der gør det let at lære og betjene.

 

En robotløsning kunne være:

 • Håndtering af emner til og fra en maskine
 • Palletering af varer/kasser fra transportbånd til palle
 • Fyldning / dosering af materiale på et vareemne
 • Samarbejdende montageenhed på en montagelinje

i2r robotløsning

 

Derfor kan vi hjælpe med robotløsninger

Siden 2001 har i2r hjulpet danske produktionsvirksomheder med at optimere og kvalitetssikre driften gennem individuelle automationsløsninger. Primært industrivirksomheder på Sjælland og øerne. i2r har et bredt branchemæssigt fokus, og det er en stor motivationsfaktor for i2r at skabe værdi for alle typer kunder.

Vores ca. 20 ingeniører er dels fastansatte og dels freelancetilknyttet. Det gør, at vi altid har et fast team med speciale i robotteknologi, der er vant til at arbejde sammen, og at vi kan supplere med de rette kompetencer, når opgaven kræver det. Eksempelvis indenfor maskiner, kemi og processer.

 

Robotter og teknik fra Robotbutikken.dk

Udover vores know how leverer vi også teknisk udstyr i form af robotter og tilhørende teknik. Vi forhandler robotter og teknik i vores webshop Robotbutikken.dk. Blandt andet forhandler vi UR robotter fra Universal Robots, gribere mm. fra OnRobot, KUKA robotter og Mitsubishi robotter. Desuden tilbyder vi ingeniørassistance på klippekort til de opgaver I ikke selv har ressourcer eller kompetencer til.

Det gør, at vi både kan tilpasse den rette robotløsning til vores kunder, fordi vi kender robotterne, og fordi vi samarbejder med robotproducenterne samt andre udviklere.

UR 20 der stabler paller

 

Sådan samarbejder vi typisk om robotløsninger

Før vi indleder et samarbejde med en ny kunde, begynder vi altid med et uforpligtende møde, hvor vi afklarer om vi vil være den rette samarbejdspartner.

Her vil vi høre mere om jeres nuværende situation og de tiltag, I skal sætte i gang. Og vi stiller tit spørgsmål, der begynder med ”Hvorfor…?” I sig selv er der jo ikke nogen, der har brug for en robot. I har måske brug for en robot, til at løse nogle specifikke problemer for jer. Og netop her er vi meget opmærksomme på 80/20 reglen. For I skal automatisere der, hvor I får mest for jeres udviklingskroner. Og ofte er de sidste 20 % ikke værd at optimere. Hvor de lavest hængende frugter vil være for jer, finder vi netop ud af ved at spørge og spørge og trække på vores lange erfaring med robotter.

Vurderer vi, at vi vil være et godt match, og at vi kan levere en løsning, hvor I tjener jeres investering ind igen, vil vi tilbyde jer en potentialeafklaring.

UR 10 og UR 20

Vi tilbyder en fleksibel samarbejdsform i et robotprojekt:

 • Vi løser den samlede opgave på fast pris efter gennemført potentialeafklaring (forprojekt)
  Et gennemført forprojekt giver et godt og sikkert grundlag for alle detaljer i en automatiseringsløsning med robot.
 • Opgaven løses i delt samarbejde,
  hvor vi leverer:
  – en funktionsbeskrivelse vi bliver enige om
  – robotten, evt. rysteplan, evt. dispenser og kamera mv.
  – programmerer robotten, inkl.: Kamera signal, sensor signaler, justering af system variable.
  hvor I leverer:
  – rysteføder, evt. små transportbånd, fixtur(er), styr for opsamlerkasse – samt montage af alle dele.
 • Opgaven løses, hvor det er jer der driver opgaven og hvor vi leverer robotten plus de dele I måtte ønske, og hvor vi leverer programmering og undervisning.

Vi har særdeles gode erfaringer med projekter, hvor vi i tæt samarbejde med kunden sparrer & udvikler og aftaler en hensigtsmæssig deling omkring robotopgaven.

 

Vi tester delopgaver i vores Robotlaboratorium

I potentialeafklaringen undersøger vi, hvordan vi i praksis vil løse opgaven og finder ud af konkret, hvad der kan lade sig gøre. Eksempelvis vil vi i vores robotlaboratorium afprøve, teste og dokumentere håndteringsidéen med et videoklip af opstillingen.

Når alle relevante spørgsmål og muligheder er undersøgt, skriver vi en rapport med vores anbefalede løsninger samt en pris og tidshorisont, hvis I vælger, at vi skal løse opgaven for jer.

Robotlaboratorie

 

Takker I ja til samarbejdet om en robotløsning begynder vi at løse de opgaver vi har skitseret i rapporten.

 • Vi aftaler forløbet – hvem gør hvad og hvornår.
 • Vi aftaler hvem der er tovholder hos os og hos jer.
 • Hvad kræver det af jer, hvilke forberedelser skal I gøre og skal medarbejdere uddannes?
 • Vi afholder møder, mailer og telefonerer undervejs for at synkronisere omkring opgaven.

Fordi vi har lavet forarbejdet så grundigt, vil vi være forholdsvis selvkørende herfra. Derfor skal hverken jer  i ledelsen eller jeres medarbejdere bruge meget tid på at betjene os, når vi først går i gang.

Typisk kan vi løse opgaverne på egen hånd, selv om vi selvfølgelig vil have brug for at stille nogle mere detaljerede spørgsmål, mens vi arbejder. Den gode nyhed er, at der ofte kun går dage eller uger, før nogle af robotarmene kan bidrage til produktiviteten, så I allerede her kan spare personaletimer.

Virksomheder, der gør brug af robotter, har typisk lettere ved at eskalere og sælge mere. Derfor vil I ofte kunne bruge jeres dygtige og trofaste medarbejdere i andre funktioner end de mere rutineprægede som de løser i dag. Så I vækster og skaber samtidig gode og sunde arbejdspladser.

Lyder den model attraktiv for jer, vil vi meget gerne tale med jer. Klik på kontaktknappen (nedenfor) og skrive at I ønsker en samtale om muligheder med robotter. I vil komme til at tale med Projektdirektør Ib Laugesen.

 

 

Du er også velkommen til at sende en mail eller ringe til Ib Laugesen på +45 2463 2815, e-mail: il@i2r.dk hvis du har spørgsmål.

 

Eksempler på robotopgaver

 • Lifescience (Pharma / food) - 1000 ansatte

  • 4 stk. samarbejdende robotter: Bearbejdning af emner (fra ide, design, konstruktion, test, handover)
  • Programmering af robot til test laboratorium
  • Concept afklaring omkring ombygning af 3 eksisterende robotter samt pallebaner
  • Udbudsmateriale omkring DeFolierings robot enhed
  • Concept afklaring omkring robotmoduler (fyld af beholdere, tøm af beholdere, vask af beholdere)
 • Lifescience (Pharma / food) - 200 ansatte

  • Concept : Etikettering og pakning af small scale produktion
  • Ophængning af emner på stativ
 • SMV Maskinvirksomhed > 25 ansatte

  • Fodring af bukkemaskine med emner
  • Håndtering af emner fra CNC maskine, stabling og kvalitetskontrol af emner
  • Fodring af specialmaskine med emner
 • Startup fabrikation 15 ansatte

  • Én robot til pakning af tøjstykker

 

Robotteknologier

Ønsker I at vide mere om de forskellige robotfabrikater, så:


Inspiration og fora

Vores produktions- og automations-ingeniører deltager regelmæssigt i faglige fora indenfor produktionsoptimering og robotløsninger med fleksible robotter.

i2r A/S er medlem af DIRA – Dansk Robot Netværk.

DIRA står for ‘Danish Industrial Robot Association’ – Dansk Robot Netværk.
DIRA er et aktivt netværk for udviklere, leverandører, aftagere, slutbrugerorganisationer, uddannelsesinstitutioner og myndigheder med interesse for robotteknologi.

top