Vedligeholdelsesstyring i produktion – i2r sparring til at definere din virksomheds vedligeholdelsesstrategi

 • for en ny fabrik
 • eller nyt afsnit,
 • eller i forbindelse med at kunden har behov for at optimere på den eksisterende vedligeholdelsesstrategi for et kørende anlæg.

Vi tilbyder et samarbejde, hvor din virksomhed opnår at

 • Øge OEE (Overall Equipment Efficiency), altså øge tilgængelighed af udstyr.
 • Øge skruetiden for vedligeholdelsesteamet.
 • Forlænge levetid på udstyr.
 • Forbedre compliance ift. sikring af proces- og produktkvalitet.
 • Minimere omkostninger investeret i udstyr/anlæg men samtidig through-put.
 • i2r leverer rådgivning og assistance ift. følgende leverancer.
 • Klart defineret vedligeholdelsesstrategi for produktionsfacilitet, herunder forankring.
 • Optimale vedligeholdelses- og kalibreringsplaner.
 • Klar proces for planlægning og schedulering af vedligehold.
 • Bedste organisering for vedligeholdelsesplanlægning og schedulering.
 • Ud fra en risikobaseret tilgang kortlægges behovet for vedligehold.

Vi foretager en systematisk vurdering af fejltilstande og risici i forhold til

 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Compliance
 • Produktkvalitet
 • Produktsikkerhedsikkerhed
 • Tilgængelighed (OEE)

for at reducere de samlede omkostninger og dermed øge ROI (Return On Investment)

top