Ledelses- og produktionsrapportering med Microsoft Power BI

Udnytter du dine produktionsdata?
Vi hjælper produktionsvirksomheder med at opnå højere produktivitet med smart Industri 4.0 it-løsninger.

Vi tilbyder en workshop over tre dage, hvor vi i samarbejde med kunden afdækker, hvordan de eksisterende produktionsdata på en ny smart måde kan skabe et koncentreret og let forståeligt billede af, hvor godt et produktionsforløb (en produktionsbatch) er gennemført med samtidig mulighed for hurtigt at se, hvilke afvigelser der har været.

Resultatet af workshoppen danner grundlaget for den konkrete opbygning af den nye ledelses-rapportering i form af dash-boards. (Som beskrevet nedenfor kan kunden selv udvikle videre på løsningen.)

Baggrunden – det typiske automationssystem i de fleste produktionsvirksomheder i dag 

De fleste industrivirksomheder har gennem mange år opbygget et “klassisk” automationssystem, der består af:

  • Maskin- og processtyrings-niveau vha. PLC-styringer og Operatør paneler der er den direkte styring af anlægget.
  • Dataopsamlingssystem, der går under betegnelser som SRO-system, SCADA-system og måske MES-system. Funktionaliteten er karakteriseret ved datalogning fra PLC-systemet til en historik-database og visualisering af maskin- og procesværdier på et antal skærmbilleder, hvor der samtidig er mulighed for start/stop funktioner og indtastning/ændring af proces- og receptparametre, og endelig alarmfunktioner, hvis måleværdier overskrider fastsatte grænser.
  • Rapportering er oftest i form af trendgrafer over et tidsforløb og simple sumtal for forbrugte råvarer og producerede enheder.

Her er vist nogle typiske eksempler med operatørskærmbilleder:

Ovennævnte opbygning kan med god ret siges at være udtænkt at teknikere FOR teknikere. Det er ikke altid lige til – ud fra et kurveforløb – at sige hvor godt eller dårligt processen har kørt i forhold til et fastlagt mål.

Det afgørende er at vi får det bedste resultat (produkt) med brug af lavest muligt ressourceforbrug (energi, vand, mandtimer mm.) Og hvis vi ikke opnår det, skal der være mulighed for at analysere hvor det gik galt så vi kan opnå en læring.

Der mangler helt enkelt fokus på en let og tilgængelig rapportering med et ledelsesmæssigt perspektiv!
Og de muligheder findes ikke i de klassiske automationsværktøjer.

Det er her de nye data-teknologier kommer til deres ret.

Microsofts Power BI 365 er verdens bedste BI- og datavisualiseringsværktøj. (BI = Business Intelligence)

Power BI-løsningen gør det muligt at få indsigt i dine data igennem stærke rapporter og dashboards, som let får budskabet frem. Power BI er også et ‘cloud-baseret’ værktøj, og er tilmed en del af Microsofts produktsuite.

Det betyder, at Microsoft Power BI-løsningen er stærkt integrerbar med resten af de Microsofts værktøjer, som du kender og elsker.

Transformér rå data til værdifuld information

Power BI er et alsidigt værktøj til beslutningsunderstøttelse, der gør det muligt for den enkelte bruger selv at designe sine egne BI-løsninger fra bunden eller bygge videre på eksisterende datamodeller. Power BI er et selvstændigt værktøj i Microsoft 365 og besidder mange af de samme features, som du måske benytter i Excel i dag, f.eks. Power Pivot eller Power Query.

Se video om Microsoft Power BI – er det nemt bliver det gjort

top