Dataopsamling og OEE – digitaliser produktionen med DIAP

DIAP giver dig det fulde overblik af din produktion. Klar til brug dataopsamling, OEE og stoptidsregistrering

DIAP er en industriel IoT-løsning, som ved at opsamle, analysere og visualisere produktionsdata hjælper virksomheder med at digitalisere og få et helt nyt indblik i
deres produktion.
I modsætning til lignende produkter på markedet, er DIAP en komplet løsning, som  omfatter både hardware, software og lagring af data i skyen. Billedet til højre viser DIAP-gateway enheden, som monteres og forbindes til udstyr i produktionen.
Det er altså ikke nødvendigt at investere i andre løsninger. DIAP giver dig en samlet digitaliseringsløsning.

STOR FLEKSIBILITET med DIAP

DIAP er fleksibel og kan forbindes med alle typer af PLC’er, sensorer og industrielle robotter. Den kan integreres i alle former for produktionsmiljøer, uanset størrelse, alder eller branche.
Så snart du har installeret DIAP, starter opsamlingen af data. DIAP sørger for at sende de opsamlede data til et sikkert lager i skyen via WiFi eller 4G.
I skyen analyserer DIAP dine data, og du kan herefter tilgå resultaterne via din normale webbrowser.

SIKKERHED FREMFOR ALT med DIAP

Opsamling og lagring af værdifuld produktionsdata stiller store krav til datasikkerhed.
DIAP arbejder derfor med sikkerhed på flere niveauer. Kommunikationen bygger på de højeste standarder indenfor datasikkerhed, og vi opdaterer jævnligt vores software, så dine data altid er beskyttet.
Alle brugere af DIAP softwaren har unik og password-beskyttet adgang til systemet.

LICENSBASERET DIAP software

DIAP er en licensbaseret løsning, som giver dig mulighed for at skræddersy en løsning, som passer præcist til din produktion. Du betaler selvfølgelig kun for de licenser, du bruger.

SOFTWAREAPPLIKATION Real-time data

REAL-TIME PRODUCTION INSIGHT

Med DIAP Real-time-applikationen får du et her-og-nu indblik i din produktion.

Ved at opsamle og visualisere data i realtid kan du se, hvordan hver enkelt del af din produktionslinje kører. Du kan fx se temperaturen et bestemt sted på linjen, måle hvordan en mekanisk komponent vibrerer, og få et over­blik over hvor meget strøm, der bliver brugt.

Når du har den information, kan du nemt og hurtigt re­agere på uregelmæssigheder og optimere din produk­tion på basis af konkrete data.

DESIGN DINE EGNE DASHBOARDS

DIAP Real-time applikationen er nem at gå til, og du kan selv designe dine dashboards, så de passer præcist til dit behov.

Du kan skræddersy dashboards til forskellige bruger­grupper, fx ledelsen, vedligeholdelsespersonalet og ope­ratørerne. De målrettede dashboards giver hver enkelt gruppe et præcist overblik over status i produktionen. Et overblik, som de hver især kan bruge som grundlag for at optimere og effektivisere.

Fordelene er mange – højere output, bedre produktkvali­tet, mindre nedetid og færre omkostninger.

]

[/columns

OVERVÅG UDSTYR

Når du overvåger dit udstyr i realtid, får du et helt konkret indblik i din produktion. Med DIAP Real-time kan du overvåge lige præcis de parametre, der giver mening i din produktion, fx:

  • Temperatur
  • Fugtighed
  • Strømforbrug
  • Vibrationer
  • Antal producerede enheder

MODTAG ALARMER

DIAP Real-time kan du indstille alarmer og sende notifikationer til udvalgte personer på e-mail eller sms. På den måde får du mulighed for at reagere på problemer med det samme og forhindre fejl, før de opstår.

  • Indstil alarmgrænser
  • Send alarmer til relevante per­soner
  • Visualiser og dokumenter alar­mer
  • Sammenlign alarmer

VISUALISER DIN PRODUKTION

DIAP Real-time giver dig et komplet visuelt overblik over din produktion.

Du kan sammenligne data på tværs af produktionslinjer og sites. På den måde kan du optimere dit udstyr, så det yder bedst muligt.

Du kan indsætte en layout-teg­ning af hele eller dele af din pro­duktion og på den måde tilpasse visningen af data, så det passer præcist til dit behov.

Læs mere om DIAP Software teknisk information

Læs mere om DIAP softwaremodulet Stoptidsregistrering og OEE til produktionsoptimering.

Økonomi – kom i gang med DIAP

Kom i gang med din dataopsamling (modul Real-time) for under kr. 65.000, indeholdende 1. stk. DIAP-dataopsamlings-box med licenssoftware, inkluderet konfigurering til 25 signalpunkter, undervisning, igangsætning samt 1. årlige licens. Real-time max antal signalpunkter er 1500 stk.
I denne pris skal kunden selv sørge for skærme/tablet’s, sensorer, kabling og montage.
i2r kan naturligvis hjælpe med tegningsgrundlag, styklister og projektledelse til indkøb, installation og igangsætning.

DIAP licenspriser er markedets mest konkurrencedygtige priser. Licensen omfatter alle Cloud-moduler: Real-time, Stoptidsregistrering og OEE samt predictive maintenance.
(NB: de nævnte priser er i hht. gældende prisliste. Der forbeholdes ret til ændringer uden varsel.)

i2r tilbyder integration til eksisterende systemer

Mange produktionsvirksomheder har allerede et datagrundlag om produktionen, gemt i Excel, en database eller i virksomhedens ERP-system.
i2r’s dataingeniører kan hjælpe med at sammenstille eksisterende data med de faktuelle data fra DIAP’en således at et fuldt detaljeret KPI-billede af produktionen kan etableres.

 

top