Lej et system til stoptidsregistrering & OEE

På 3 til 6 måneder kan du øge din produktivitet ved registrering af stop og årsager og brug af de grafiske rapporter i DIAP til valg og prioritering af løbende forbedringer

DIAP Web portal viser paretograf for alle produktionsstop = stopårsager fordelt på antal hhv. varighed.

Se alle produktionsdata på din Web browser

Prøv et testsystem konfigureret af i2r-tekniker til din opgave og klart til brug for kr. 20.000,- i opstart og kr. 5.000,- pr. måned i leje.
Eventuelle udgifter til kørsel, fortæring og ophold afregnes efter medgåede forbrug.

  • Standardløsning med 2 digitale indgange og 2 analoge indgange.
  • Kunden fremfører og monterer selv signaler til DIAP-boksen.

Læs mere om softwarestyringsværktøjet DIAP, der er produktionens elektroniske performancetavle.

top