DIAP stoptidsregistrering og OEE

kr. 80.000,00

Den nævnte pris omfatter i2r-konsulent assistance til konfigurering, idriftsætning og undervisning i daglig brug, samt 1. stk. DIAP-Gateway (universel dataopsamlingsboks) og 5 stk. software licenser gældende for det første år med Realtime-dataopsamling/visualisering, Stoptidsregistrering og OEE.

For hvert efterfølgende år betales en softwarelicens, der er væsentligt lavere end den nævnte pris. Ring og hør nærmere. Ved flere maskiner (softwarelicenser) falder prisen pr enhed væsentligt.

Læs meget mere om DIAP systemet her.

Beskrivelse

DIAP stoptidsregistrering og OEE

DIAP er et dataopsamlings-system med realtimevisning, stoptidsregistrering og OEE.

Med systematisk registrering af fejlårsager og deres varighed giver det mulighed for at gennemføre løbende forbedringer. Og i løbet af ½ år vil du opnå højere produktivitet og undgå spildt arbejde fordi dine beslutninger baseres på fakta og ikke mavefornemmelse.

Vi er specialister i DIAP dataopsamlings systemet, som grafisk viser din stoptid [=nedetiden] fordelt på årsager, så du kan optimere din produktion.

top