Sporbarhed gennem serialisering

Reducér antallet af forfalskninger og giv forbrugeren sikkerhed for den ægte vare

i2r Sporbarhed gennem serialisering

Evnen til at spore hvert enkelt produkt gennem forsyningskæden er blevet et vigtigt led i kampen mod forfalskninger og i arbejdet med at forbedre forbrugersikkerheden.

Dette gælder for både den farmaceutiske og kosmetiske industri samt for fødevareindustrien.

Den traditionelle sporbarhed på parti- og batchniveau giver en vis grad af risikostyring i forsyningskæden, men serialisering giver sporbarhed på produktniveau.

Det betyder, at det enkelte produkt kan spores fra fabrikation og hele vejen gennem distributionen og detailsalget til slutforbrugeren.

Blandt de mange fordele kan bl.a. nævnes sikringen af, at de enkelte produkter er ægte og en undersøgelse af, hvorvidt de er blevet distribueret gennem lovlige kanaler.

Man står over for to væsentlige udfordringer, før man kan opnå omfattende sporbarhed gennem serialisering:

  • Intern administration af data med samarbejdspartnere i forsyningskæden og med de forbrugerorienterede servere
  • Ændring af produktionshardware og processer .

For at imødekomme disse udfordringer er to væsentlige “filosofier” opstået, hvormed de nye krav til datastyring og produktionsprocessen kan håndteres – punkt-til-punkt-enkeltsystemløsningen (en enkelt lukket leverandør) eller en løsning med fleksible “lag”.
Ved at adskille datastyringen fra produktionslinjen opnås der adskillige systemfordele ved at anvende fleksible lag.

Vi kan levere både regulerings- og compliance ydelser for at sikre, at systemerne er velimplementerede. Vi planlægger, implementerer og leder UDI/Serialiserings projekter. (UDI = Unique Device Identification). Dette omfatter gennemførelse af de ændringer, der er nødvendige for at overholde reglerne, samt indarbejde UDI/Serialiserings processer i kvalitetsstyring systemet.

top